Effekten af Earth Hour kampagnen 2012

Earth Hour kampagnen er en verdensomspændende kampagne og blev afholdt første gang i 2007 i Sydney. I årene efter er flere og flere lande og hovedstæder kommet med. Kampagnen afholdes én gang årligt og skal sætte fokus på vores afhængighed af elektricitet som for største delen af produktionen i dag udleder kuldioxid og giver anledning til den globale opvarmning.

Kampagnen afvikles på dagen mellem 20:30 – 21:30 lokaltid, hvor lyset slukkes på flere af de største bygninger, seværdigheder og kulturskatte mv. Kampagnen opfordre os alle os private til at slukke for vores elektricitet i timerne.

Men hvor mange gør det så, og kan det rent faktisk ses på forbruget? Hvis man forestillede sig rigtig mange – og her mener jeg RIGTIG mange – deltog kan det i yderste konsekvens få elnettet til at gå ned fordi produktion ikke kan nå at indregulere sig. Husk at produktionen altid skal følge forbruget, så hvis mange slukker og tænder for elforbruget samtidig vil det udfordre elkraftværker og de faciliteter som producere vores strøm, da disse skal kunne nå at stoppe og starte hurtigt nok.

I Danmark er har vi den statlige virksomhed energinet, som er ansvarlig for at elnettet er stabilt. Energinet giver adgang til mange forskellige data om elnettet (og gasnettet) som alle frit kan hente og benytte. Desværre har denne data kun en opløsning på én time, så det vil af denne være svært at de om kampagnen har en reel effekt på det samlede elforbrug. Men jeg har nu alligevel gjort et forsøg.

I 2013 var dagen søndag d. 7. april. For at sammenligne strømforbruget har jeg medtaget tre andre søndage. Søndagen ugen forinden, og de to efterfølgende uger er. Fordi Danmark er delt i to områder hhv. vest og østdanmark bliver forbrugstalene også udgivet som sådan og de er fasthold her – de er altså ikke lagt sammen selvom de også kunne være blevet det for det samlede danmark.

Elforbrug_EartHour_days_East

Strømforbruget pr. time for hele døgn for Øst-danmark 

Elforbrug_EartHour_days_EastClseUp

Strømforbruget pr. time for tidsperioden kl. 17-23 for Øst-danmark

Elforbrug_EartHour_days_West

Strømforbruget pr. time for hele døgn for Vest-danmark 

Elforbrug_EartHour_days_WestCloseUp

Strømforbruget pr. time for tidsperioden kl. 17-23 for Vest-danmark 

Har kampagnen en effekt

Perioden Earth Hour kampagnen løber er desværre ikke indenfor én time (men krydser to), så effekten vil være lidt sværre at kunne se, hvis der er en fordi den mindre effekt kampagnen giver bliver fordelt over to perioder.

Med det datagrundlag kan der ikke siges at kampagnen har en synlig effekt på det samlede el-forbrug. Når man ser både for vest- og østdanmark er effekten ikke synlig. Når søndagen før og efter tages ind, svare den 7. april umiddelbart som en gennemsnitseffekt. Peak’en når folk kommer hjem kl. 21:00 er faldene eller udjævnet for d. 7. april, mens for søndagene efter faktisk er direkte modsat, hvor der er en negativ peak.

Derudover vil elforbruget være påvirket af andre faktore som ikke er kendt for at kunne estimere og forholdene har været til fordel for kampagnen. Af disse faktorer kan særlig nævnes de vejrligeforhold. For vintermånederne har temperaturen en mærkbar indvirkning på elforbruget. Hvis temperaturen er lav kan det medvirke til en øget peak-effekt når folk kommer hjem fordi der udover at blive lavet mad, også bliver tændt for varmeapparater i huset, som har været slukket henover dagen.

Det er desuden meget bevist at søndag d. 25. marts ikke er med, da forbruget for denne søndag er forskubbet én time i forhold til de fire valgte. I 2012 faldt overgangen fra vinter til sommertid d. 25. marts, og dette kan have en indvirkning på forbrugskurven.

Sluk lyset

Vil du være med i den mørke time? Så sluk lyset lørdag den 29. marts 2014 kl. 20:30 -21:30 sammen med millioner af mennesker verden over, og send et klart signal til verdens ledere: Det er nu, vi skal stoppe klimaforandringerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *